Kancelaria doradza w zakresie strategicznego planowania sukcesji pokoleniowej majątku ze szczególnym uwzględnieniem ochrony trwałości funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę nowych instrumentów prawnych umożliwiających sukcesję praw i obowiązków wynikających z decyzji związanych z przedsiębiorstwem osoby fizycznej, stwarza nowe możliwości w tym  zakresie.

Służymy wsparciem w zakresie planowania form zarządzania przedsiębiorstwem w związku z sukcesją majątku oraz opracowaniem strategii zarządzania przedsiębiorstwem na wypadek śmierci.

Doradzamy również w zakresie przygotowania testamentu w oparciu o analizę relacji majątkowych i rodzinnych.