Kancelaria Radcy Prawnego
Agnieszka Kurcz

Skorzystaj z pomocy eksperta

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Kurcz
Profesjonalizm  |  Doświadczenie  |  Zaangażowanie

Kancelaria prawna

Fundamentem Kancelarii jest wiedza poparta wieloletnią praktyką w wielu obszarach prawa.

Przygotowana dla Państwa oferta Kancelarii jest efektem kilkunastoletniej praktyki i zdobywanego na przestrzeni lat doświadczenia.

W ramach prowadzonej praktyki prawnej stale poszerzamy swoje kompetencje, bierzemy udział w ogólnokrajowych konferencjach, szkoleniach i panelach dyskusyjnych. Na bieżąco monitorujemy prace nad zmieniającymi się przepisami prawa, w tym istotnymi z punktu widzenia spraw naszych Klientów. 

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak i do Klientów indywidualnych.

W ramach oferty skierowanej do osób prywatnych koncentrujemy się na sprawach dotyczących ochrony majątku i dochodzeniu roszczeń wynikających z różnych stosunków prawnych albo z czynów niedozwolonych. Reprezentujemy Klientów w sprawach o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości i wielu innych.

W ostatnich latach z powodzeniem reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym o charakterze transgranicznym. Służymy wsparciem prawnym w postępowaniach o zwrot dzieci uprowadzonych lub bezprawnie zatrzymanych przez jednego z rodziców na terytorium państw obcych. W ciągu ostatnich trzech lat z sukcesem zakończyliśmy kilkanaście projektów w tym zakresie. Naszych Klientów wspieramy w dochodzeniu przysługujących im praw rodzicielskich.

W ramach modułu prawa handlowego, świadczymy pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych działających w różnych sektorach gospodarki. Pomagamy w tworzeniu odpowiednich struktur korporacyjnych, jak również w procesach przekształceń, połączeń i podziałów przedsiębiorstw. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną procesów inwestycyjnych, począwszy od due diligence, przygotowania umów inwestycyjnych, po negocjacje i zamknięcie transakcji. Służymy wsparciem w prowadzeniu działalności operacyjnej, w tym reprezentując Klientów w sporach sądowych.

W ramach świadczonych usług oferujemy również prowadzenie mediacji umownych. Stronom gotowym na pozasądowe rozwiązanie sporu pomagamy osiągnąć kompromis i w efekcie zawrzeć ugodę, która po zatwierdzeniu przez właściwy Sąd ma moc ugody sądowej.

Kładziemy nacisk na to, aby zasady współpracy z Kancelarią były transparentne, a wzajemne prawa i obowiązki określała odpowiednia umowa.

Masz pytania, potrzebujesz porady?

Agnieszka Kurcz Kancelaria Radcy Prawnego  
ul. Płk. Dąbka 25/4, 82–300 Elbląg