Reprezentujemy wierzycieli, jak również dłużników w postępowaniach egzekucyjnych.

W ramach tego segmentu praktyk, Kancelaria oferuje kompleksową usługę, na którą składa się zainicjowanie postępowania egzekucyjnego w imieniu wierzyciela, jego nadzorowanie, podejmowanie odpowiednich według stanu sprawy czynności przed organem egzekucyjnym, jak również przed właściwym sądem, aż do czasu zakończenia postępowania.

Działając w imieniu dłużników staramy się zminimalizować niekorzystne dla nich skutki, które mogą wyniknąć z czynności podejmowanych przez organ egzekucyjny.