W ramach praktyk Kancelarii oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, w szczególności:

  • przeprowadzamy dedykowane tym procesom audyty prawne,
  • pomagamy przy wyborze optymalnej struktury prawnej transakcji,
  • przygotowujemy projekty odpowiednich umów dotyczących transakcji oraz oferujemy wsparcie prawne w procesie negocjacyjnym,
  • doradzamy w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Konkurencji i Konsumentów,
  • występujemy przed organami administracji publicznej oraz sądami.