Kancelaria na zlecenie Klientów przygotowuje projekty umów dedykowane określonym celom, weryfikuje projekty umów, jak również doradza w zakresie wyboru optymalnej dla Klienta konstrukcji mającej zabezpieczać jego interesy.

W relacjach na płaszczyźnie konsument – przedsiębiorca wskazujemy na potencjalne ryzyka mogące wyniknąć z umowy zawartej w oparciu o wzorzec stosowany u danego przedsiębiorcy.