Sukcesja majątku

Wiemy jak ważne są dla naszych Klientów są sprawy majątkowe. Kancelaria służy wsparciem prawnym w zakresie dotyczącym rozporządzeń majątkiem na wypadek śmierci. Jeśli zatem masz pytania dotyczące skutków prawnych zamierzonych przez Ciebie rozporządzeń majątkiem na wypadek śmierci, chcesz upewnić się czy zamierzone przez Ciebie działania przyniosą oczekiwany przez Ciebie rezultat, zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii.

Podział majątku spadkowego

Zajmujemy się doradztwem w zakresie zniesienia wspólności majątku spadkowego. Niejednokrotnie śmierć spadkodawcy powoduje ukształtowanie się złożonej struktury spadkobierców, często mających różne wizje odnośnie podziału majątku spadkowego, w sytuacji braku sporządzenia przez spadkodawcę testamentu.

Jeśli zastanawiasz się w jaki sposób uregulować sprawy dotyczące majątku wspólnego dziedziczonego przez wiele osób, jak rozwiązać sprawę nieznajomości adresu zamieszkania wszystkich spadkobierców, jak znieść współwłasność nieruchomości rolnej wchodzącej w skład spadku albo jak rozliczyć nakłady dokonane na przedmiot należący do spadku, służymy pomocą.

W ramach praktyki reprezentujemy Klientów w sprawach o zachowek, rozliczenia nakładów na majątek objęty wspólnością z tytułu dziedziczenia.