Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, w tym również bieżące doradztwo związane z pojawiającymi się na co dzień problemami z zakresu prawa pracy.

Zajmujemy się:

  • optymalizacją form zatrudnienia pracowników, stosownie do sytuacji rynkowej pracodawcy,  
  • przygotowywaniem umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych dokumentów związanych z nawiązaniem, zmianą lub ustaniem zatrudnienia,
  • przygotowywaniem umów o świadczenie usług, w tym w szczególności o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontrakty menedżerskie),
  • przygotowywaniem umów o zakazie konkurencji zarówno w trakcie jak i po ustaniu zatrudnienia oraz umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
  • doradztwem związanym z rozwiązywaniem umów o pracę z pracownikami,
  • analizą ryzyk związanych z zainicjowaniem sporów sądowych ze stosunku pracy.

Oferujemy profesjonalne zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy toczących się przed sądami pracy wszystkich instancji.