W ramach doradztwa w zakresie przetwarzania danych osobowych Kancelaria oferuje:

  • wdrożenie i bieżącą aktualizację procedur i dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz szacowania ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych – w przypadku wprowadzenia zmian,
  • szkolenia dla pracowników (w tym nowych pracowników) w zakresie obowiązujących przepisów, procedur i zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
  • periodyczne audyty w zakresie ochrony danych osobowych zakończone sporządzeniem sprawozdania dla ADO.