W ramach praktyki w zakresie prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych zajmujemy się między innymi:

  • przeprowadzaniem audytów prawnych nieruchomości,
  • prowadzeniem postępowań o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości,
  • doradztwem prawnym w zakresie inwestycji w nieruchomości,
  • kompleksową obsługą transakcji, których przedmiotem lub elementem są nieruchomości, w tym także transakcji z udziałem cudzoziemców, 
  • sporządzaniem i analizą umów dotyczących nieruchomości (w tym umów o roboty budowlane, deweloperskich, umów spółdzielczych, umów ustanawiających odrębną własności lokali, umów najmu, dzierżawy)
  • prowadzeniem postępowań sądowych dotyczących sporów sąsiedzkich, w tym o wydanie nieruchomości i eksmisję oraz postępowań o charakterze nieprocesowym takich jak zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanawiania służebności, stwierdzenie zasiedzenia,
  • prowadzeniem postępowań wieczystoksięgowych, w tym ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach w postaci hipotek,
  • prowadzeniem postępowań administracyjnych związanych w szczególności z wywłaszczeniem nieruchomości, uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie, wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, aktualizacją opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.