Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach, których przedmiotem jest dochodzenie różnego rodzaju roszczeń, wynikających z różnych stosunków prawnych, jak również z czynów niedozwolonych.

Na podstawie wnikliwej analizy sprawy przedstawiamy sytuację prawną Klienta wskazując przysługujące mu uprawnienia oraz możliwe do podjęcia kroki, a  w dalszej kolejności:

  • doradzamy i reprezentujemy Klienta na etapie rozmów mających na celu polubowne zakończenie sporu, w tym także prowadzonych w postępowaniu pojednawczym i postępowaniu przed mediatorem,
  • reprezentujemy Klientów w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu ugód pozasądowych, zapewniamy wsparcie prawne na etapie realizacji zawartych przez strony porozumień,
  • występujemy w imieniu Klienta przed sądami wszystkich instancji, jak również oferujemy zastępstwo procesowe przed Sądem Najwyższym.